نتايج آرا فرم نظرسنجي

محتوای ارائه شده در سامانه شفافیت را چگونه ارزیابی می کنید؟


عالی
25.93%(21)


خوب
35.8%(29)


متوسط
9.88%(8)


بد
20.99%(17)


تعداد کل آرا نظرسنجی 81