۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت در خیابان 40 متری اول

نام پیمانکار:

شرکت امید راه لارستان

نام کارفرما:

شهرداری لار

مبلغ قرارداد(ریال):

7/260/000/000

تاریخ انعقاد:

1401/3/15

تاریخ پایان قرارداد:

1401/4/15

مدت قرارداد:

یک ماه

عناوین کلی شرح خدمات:

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت در خیابان 40 متری اول

روش انتخاب پیمانکار:

استعلام بهاء

توضیحات:

Powered by DorsaPortal