سامانه شفافیت شهرداری لار
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
صورت جامع و درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1401
به استناد مصوبه ص/298/1 مورخ ۱۴۰۱/08/18 شورای اسلامی شهر لار و موضوع ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری لار مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰1 جهت اطلاع عمومی به شرح ذیل است:
 
تاریخ به روزرسانی:
1401/09/23
تعداد بازدید:
118
Powered by DorsaPortal