۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

عملیات اجرای جدول در خیابان 18 متری شهرک بوستان (نخلستان جنوبی)

نام پیمانکار:

حسین ناصری

نام کارفرما:

شهرداری لار

مبلغ قرارداد(ریال):

3/491/000/000

تاریخ انعقاد:

1401/3/15

تاریخ پایان قرارداد:

1401/4/15

مدت قرارداد:

یک ماه

عناوین کلی شرح خدمات:

عملیات اجرای جدول در خیابان 18 متری شهرک بوستان (نخلستان جنوبی)

روش انتخاب پیمانکار:

استعلام بهاء

توضیحات:

Powered by DorsaPortal