۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

اجرای عملیات تاسیسات برقی ساختمان جدید الاحداث شهرداری لار

نام پیمانکار:

شرکت پدیده گستران پویان لارستان

نام کارفرما:

شهرداری لار

مبلغ قرارداد(ریال):

3/795/000/000

تاریخ انعقاد:

1401/3/1

تاریخ پایان قرارداد:

1403/3/1

مدت قرارداد:

24 ماه (2 سال)

عناوین کلی شرح خدمات:

اجرای عملیات تاسیسات برقی ساختمان جدید الاحداث شهرداری لار

روش انتخاب پیمانکار:

استعلام بهاء

توضیحات:

Powered by DorsaPortal